Badania nieniszczejące NDT konstrukcji spawanych

Firma BEST wychodząc naprzeciw producentom świadczy usługi w zakresie Badań Nieniszczących NDT oraz oceny stanu technicznego konstrukcji spawanych.

Zakres naszych możliwości obejmuje:

MT - BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE

Metoda ta polega na wzbudzaniu w badanych obiektach pola magnetycznego i poszukiwaniu nad powierzchnią obiektu lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia. Takie lokalne pola magnetyczne powstają w wyniku występowania niezgodności w materiale, np. pęknięć. Badaniami magnetycznymi wykrywa się nieciągłości powierzchniowe lub podpowierzchniowe do ok. 2mm. Zaletą tej metody jest duża szybkość wykonywanego badania oraz natychmiastowy wynik. Metodę magnetyczną stosuje się tylko w materiałach ferromagnetycznych.

VT - BADANIA WIZUALNE

Jest to metoda wykorzystywana najczęściej jako badanie wstępne w połączeniu z inną metodą nieniszczącą. Polega na ocenie materiału nieuzbrojonym okiem lub za pomocą urządzeń takich jak: lupa, endoskop, peryskop, zestaw lusterek i wideoskop. Wykrywane są duże nieciągłości powierzchniowe (pęknięcia kuźnicze, hartownicze, spawalnicze, wklęśnięcia, podtopienia, braki przetopu), oraz wady kształtu badanego obiektu (odkształcenia kątowe, porowatości, pustki, ubytki korozyjne).UT - BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE

Są metodą badań nieniszczących opartą na użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia wewnętrznych wad materiału, pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne nieciągłości wewnątrz elementów.

PT - BADANIA PENETRACYJNE

Badania penetracyjne należą do grupy badań nieniszczących powszechnie stosowanych do diagnostyki urządzeń przemysłowych. Pozwalają wykrywać nieciągłości powierzchniowe takie jak: pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości i inne nieciągłości otwarte na powierzchni.

Generalnie metoda badań penetracyjnych jest jedną z najstarszych metod badań nieniszczących materiałów i złączy spawanych. Uważane są powszechnie za najprostsze i najbardziej rozpowszechnione z badań NDT.

Zapraszamy do współpracy!